Lhůty revizí:
 Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500
 Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí
Druh prostředí
Revizní lhůty v rocích
základní, normální
5
venkovní, pod přístřeškem
4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci
3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu
2
mokré, s extrémní korozní agresivitou
1

 Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob
 Umístění elektrického zařízení
Revizní lhůty v rocích
zděné, obytné a kancelářské budovy
5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení
3
prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)
2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti
2
pojízdné a převozné prostředky
1
prozatímní zařízení staveniště
0,5

 Lhůty pravidelných revizí hromosvodů
Druh objektu
Revizní lhůty v rocích
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3
2
Ostatní
5

 Revize (a kontroly) elektrických spotřebičů během jejich používání podle ČSN 33 1610
 Maximální lhůty mezi revizemi
Skupina
Třída ochrany
Spotřebiče držené v ruce
Přenosné spotřebiče
A
Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání.
B
 I.
3 měsíce
6 měsíců
B
 II. a III.
6 měsíců
6 měsíců
C
I.
6 měsíců
24 měsíců
C
 II. a III.
12 měsíců
24 měsíců
D
I.
12 měsíců
24 měsíců
D
 II. a III.
12 měsíců
24 měsíců
E
I.
12 měsíců
36 měsíců
E
 II. a III.
12 měsíců
36 měsíců


A - Spotřebiče pronajímané dalšímu provozovateli nebo uživateli

B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, v parku, ...)

C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, ...)

E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti

Revize (a kontroly) elektrického ručního nářadí během používání podle ČSN 33 1600
 Maximální lhůty mezi revizemi
Skupina
Nářadí třídy ochrany
Revizní lhůta
A
 I.
6 měsíců
A
 II. a III.
12 měsíců
B
I.
3 měsíce
B
 II. a III.
6 měsíců
C
I.
2 měsíců
C
 II. a III.
3 měsíců

A - s nářadím se pracuje jen občas (do 100 provozních hodin za rok)

B - s nářadím se pracuje často krátkodobě (100 - 250 provozních hodin za rok)

C - s nářadím se pracuje často delší dobu (více než 250 provozních hodin za rok)