Proč je nutné mít platnou REVIZI ELEKTRO?
  • protože to vyžadují normy ČSN 331500, ČSN 332000-6-61, ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600  
  • protože u Vás bude v nejbližší době tyto revize kontrolovat IP (Inspektorát Práce)    
  • protože Vám IP může udělit blokovou finanční pokutu do výše 2.000.000,-Kč, dle zákona 251/2005 Sb   
  • protože Vám v případě úrazu/požáru pojišťovna nevyplatí škodu, nebo plnění výrazně zkrátí
  • pokud nemáte platnou revizi, hrozí Vám důrazný postih za nedodržení zákona, žaloba ze strany poškozeného.  
  • abyste zabránili zbytečnému úrazu, zbytečnému poškození lidského zdraví, nebo újmě na životě
  • abyste zabránili zbytečnému požáru

Následky zanedbané revizní prohlídky!
1
2
r
bezchromo